کد فنی : ECO38-3S

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-3S

دارای توان دائم 225kva