کد فنی : ECO38-3L

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-3L

دارای توان دائم 350kva