کد فنی : ECO38-2L

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-2L

دارای توان دائم 300kva