کد فنی : ECO38-1S

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-1S

دارای توان دائم 180kva