کد فنی : ECO38-2S

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-2S

دارای توان دائم 200kva