کد فنی : ECO38-1L

ژنراتور با تیپ موتور ECO38-1L

دارای توان دائم 250kva