کد فنی : ECO32-3S/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO32-3S/4

دارای توان دائم 40kva