کد فنی : ECO32-2S/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO32-2S/4

دارای توان دائم 35kva