کد فنی : ECO32-2L/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO32-2L/4

دارای توان دائم 60kva