کد فنی : ECO32-1L/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO32-1L/4

دارای توان دائم 50kva