کد فنی : ECO3-2SN

ژنراتور با تیپ موتور ECO3-2SN

دارای توان دائم 10kva