کد فنی : ECO28-VL/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO28-VL/4

دارای توان دائم 30kva