کد فنی : ECO28-2L/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO28-2L/4

دارای توان دائم 25kva