کد فنی : ECO28-1L/4

ژنراتور با تیپ موتور ECO28-1L/4

دارای توان دائم 20kva