کد فنی : SK 400 SX

ژنراتور با تیپ موتور SK 400 SX

دارای توان دائم 640KW  و  800kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور800kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 SX