کد فنی : SK 400 SM

ژنراتور با تیپ موتور SK 400 SM

دارای توان دائم 800KW  و  1000kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 1000kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 SM