کد فنی : SK 400 MM

ژنراتور با تیپ موتور SK 400 MM

دارای توان دائم 1040KW  و  1300kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور1300kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 MM