کد فنی : SK 315 SM

ژنراتور با تیپ موتور SK 315 SM

دارای توان دائم 320KW  و  400kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور400kva Ital Motors تیپ موتور SK 315 SS