کد فنی : SK 250 SL

ژنراتور با تیپ موتور SK 250 SL

دارای توان دائم 120KW  و  150kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور150kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 SL