کد فنی : SK 250 MM

ژنراتور با تیپ موتور SK 250 MM

دارای توان دائم 160KW  و  200kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور200kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 MM