کد فنی : SK 250 LM

ژنراتور با تیپ موتور SK 250 LM

دارای توان دائم 216KW  و  370kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور370kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 LM