کد فنی : SK 225 MS

ژنراتور با تیپ موتور SK 225 MS

دارای توان دائم 60KW  و  75kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور75kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 MS