کد فنی : SK 225 ML

ژنراتور با تیپ موتور SK 225 ML

دارای توان دائم 84KW  و  105kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور105kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 ML