کد فنی : SK 225 LS

ژنراتور با تیپ موتور SK 225 LS

دارای توان دائم 96KW  و  120kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور120kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 LS