ژنراتور ایتال موتورز720kva تیپ موتور IMS 355 WL

کد فنی : IMS 355 WL

ژنراتور با تیپ موتور IMS 355 WL

دارای توان دائم 576KW  و  720kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 720kvaItal Motors تیپ موتور IMS 355 WL