کد فنی : IMS 355 MS

ژنراتور با تیپ موتور IMS 355 MS

دارای توان دائم 400KW  و  500kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور  500kva Ital Motors تیپ موتور IMS 355 MS