کد فنی : IB4 LA

ژنراتور با تیپ موتور IB4 LA

دارای توان دائم 40KW  و  50kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور 50kva Ital Motors تیپ موتور IB4 LA