estun pronet e 100w/3000rpm ترمزدار

سروموتور estun pronet amc-e 100w / 3000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E01A

کد فنی موتور : EMJ-01APB24

هر ست سرو استون سري Pronet Eشامل يك درايو سرو، يك موتور سرو،‌ كانكتور پاور و كابلهاي شيلد 5 متري(قابل افزايش بر اساس درخواست) ميباشد.همچنين در صورت استفاده از ست سرو در مكانهاي مرطوب امكان ضد آب Water Proof نمودن كليه اتصالات وجود دارد.