سروموتور estun pronet amc-e 1kw / 1000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E10A

کد فنی موتور : EML-10APB24