سروموتور estun 1kw / 1000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d

کد درایو : Pronet-10AMA

کد فنی : EMLL-10ADA22