سروموتور استون edc 750w / 3000rpm‌

کد فنی درایو : EDC-08APE

کد فنی موتور : EMJ-08APB22