سروموتور استون edc 400w / 3000rpm‌ ترمزدار

کد فنی درایو : EDC-04APE

کد فنی موتور : EMJ-04APB24