سروموتور استون edc 400w / 3000rpm‌

کد فنی درایو : EDC-04APE

کد فنی موتور : EMJ-04APB22