سروموتور Delta asd-a2 7.5 kw / 1500 rpm 380 v‌ ،سه فاز

کد فنی : ECMA-L11875S3

کد فنی درایو : ASD-A2-7543-M