سروموتور Delta asd-a2 1 kw / 2000 rpm 220 v‌ ترمزدار،سه فازECMA-E11310FS