سروموتور دلتا 17Bit 400KW 3000RPM ترمزدار

30,400,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-C20604RS

کد فنی درایو : ASD-A2-0421-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series