سروموتور دلتا 17Bit 1500KW 2000RPM ترمزدار

51,000,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-E21315S4

کد فنی درایو : ASD-A2-1521-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series