سروموتور دلتا 17Bit 1000KW 3000RPM

31,000,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-C21010R9

کد فنی درایو : ASD-A2-1021-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series