17Bit 1000KW 3000RPM ترمزدار

کد فنی موتور : ECMA-C21010S9

کد فنی درایو : ASD-A2-1021-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series

دلتا این مدل سرووی خود را در سال 2009 به منظور پوشش بخش عمده ای از صنعت اتوماسیون تولید و عرضه نموده است.