سروموتور دلتا 17Bit 1000KW 20000RPM ترمزدار

31,800,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-E21310S9

کد فنی درایو : ASD-A2-1021-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series