سروموتور دلتا 17Bit 1000KW 1000RPM ترمزدار

37,600,000 تومان

کد فنی موتور : ECMA-G21309S9

کد فنی درایو : ASD-A2-1021-M

سرو موتور دلتا مدل 17Bit Series