تعمیر گیربکس صنعتی در دنیای امروز الکتروموتور و گیربکس ها جزو اصلی ترین و جدا ناپذیر صنعت می باشند که هرگونه ایراد یا خرابی در آن ها گاهاً می تواند خسارت جبران ناپذیری به صنایع و شرکت ها وارد کند . بنابراین باید توجه داشت که نگهداری و سرویس آن ها باید مرتب و با دقت کافی انجام بگیرد .

در صنعت برای تولید گشتاور و قدرت بالا از الکتروگیربکس ها استفاده می گردد و به همین دلیل اصولاً می توان در تمام خطوط و صنایع آن ها را مشاهده کرد و هرگونه ایجاد مشکل در یکی از گیربکس ها می تواند کلیه خطوط را درگیر کند . بهترین کار جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی پیشگیری از آن می باشد .

نکات مهم در تعمیر گیربکس های صنعتی

در تعمیر یا سرویس گیربکس صنعتی اولین موردی که مورد بررسی قرار می گیرد روغن گیربکس می باشد . جهت روانکاری گیربکس و همچنین خنک شدن و روان کار کردن گیربکس باید مرتب روغن آن تعویض گردد . آنالیز روغن گیربکس می تواند نکات مهمی را از کارکرد گیربکس نشان دهد.

از ابزارهای جدید برای بررسی و تعمیر گیربکس صنعتی می توان به بوراسکوب اشاره کرد . بوراسکوب میتواند ریزترین فضاهای بین دنده ها و داخل گیربکس را به ما نشان دهد . این بررسی می تواند هرگونه پریدگی یا ترک روی دنده ها و همچنین خستگی یاتاقان و بلبرینگ را به ما نشان دهد.

از دیگر روش ها می توان به آنالیز ارتعاشات گیربکس اشاره کرد . فرکانس هایی که از جعبه دنده ساطع می شود کاملاً مشخص می باشد و هرگونه تغییر و جهش در آن می تواند نشان از وضعیت جعبه دنده به ما دهد . با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه قطعات و تعمیر گیربکس صنعتی بالا و چیزی نزدیک به هزینه تولید می باشد بنابراین بهترین راه ، سرویس های منظم و دوره ای می باشد تا بتوان عمر گیربکس را طولانی و راندمان آن را به بالاترین حد رساند .