از این روش عموما برای طراحی تابلو های برق و برچسب اطلاعات روی محصولات استفاده می شود. همانطور که میدانید برای انتخاب هر وسیله الکتریکی نیازمند مقدار جریان مصرفی می باشیم.

اولین و مهم ترین قسمت برای موتور توان و یا قدرت موتور می باشد که با علامت P نشان داده می شود و واحد آن در محاسبات w می باشد.

انواع توان الکتروموتور

توان اکتیو و یا فعال

به توانی گفته می شود که حقیقی بوده و موجب چرخش شفت موتور نیز می شود واحد آن W می باشد.

توان راکتیو

این توان در صورتی وجود دارد که یک اختلاف ما بین فاز ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد و در چرخاندن شفت هم تاثیری ندارد واحد آن KVAR می باشد.

توان ظاهری

این توان مجموع دو توان بالاست یعنی توان اکتیو و راکتیو و به صورت توان کل محسوب می شود واحد آن KVA می باشد.

برای محاسبه میزان توان در موتور های تک فاز از فرمول زیر استفاده می شود

P=I.V.COSᶲ

P : مقدار توان با واحد وات

I : میزان جریان مصرفی که با واحد آمپر هست.

V : ولتاژ مورد نیاز موتور با واحد v می باشد.

برآورد توان موتور های سه فاز

برای برآورد توان موتور سه فاز با سه روش رو به رو هستیم :

توان اکتیو

توان راکتیو

توان ظاهری

برای محاسبه جریان موتور های سه فاز هم از فرمول زیر استفاده می کنیم

همانطور که در بالا اشاره شد هر الکتروموتور دارای یک پلاک و یا مجموعه ای از اطلاعات می باشد که در آن میزان جریان نامی، شکل متصل  شدن، تعداد دور بر دقیقه، و توان ثبت گردیده است.

در صورت عدم دسترسی به این پلاک با توجه به روش های بالا و دانستن میزان توان موتور محاسبه مقدار جریان موتور امکان پذیر خواهد بود.