آخرین پارامتری که در انتخاب سرو موتور ها باید به آن توجه شود،‌ شرایط محیطی نصب موتور می باشد.به عنوان مثال، الکتروموتور باید در شرایط مرطوب نصب شود، باید کانکتور های انکودر و قدرت آن از نوع ضد‌ آب و موتور از نوع مجهز به کاسه نمد Oil Seal انتخاب شوند.
موتور ها معمولا برای استفاده در سرعت نامی طراحی می شوند و در صورت نیاز به کارکرد طولانی در شرایط بالا تر از سرعت نامی که در عملکرد الکتروموتور پیش بینی شده است، بهتر است از موتور های مجهز به کاسه نمد Oil Seal‌ استفاده نشود،‌ زیرا کاسه نمد باعث استحکاک در شافت موتور شده و مخصوصا در سرعت بالاتر از سرعت نامی، این اصطحکاک موجب افزایش دمای موتور و صدمه دیدن سیم پیچ استاتور و از طرفی کاهش خاصیت مغناطیسی روتور،‌ کاهش گشتاور و عمر مفید موتور خواهد شد.

کاتالوگ سرو موتور

لیست قیمت سرو موتور

کاتالوگ الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور