9- شرايط محيطی

آخرين پارامتري كه در انتخاب سرو موتور ها بايد به آن توجه شود،‌ شرايط محيطي نصب موتور مي باشد.به عنوان مثال، الکتروموتور بايد در شرايط مرطوب نصب شود، بايد كانكتور هاي انكودر و قدرت آن از نوع ضد‌ آب و موتور از نوع مجهز به كاسه نمد Oil Seal انتخاب شوند.
موتور ها معمولا براي استفاده در سرعت نامي طراحي مي شوند و در صورت نياز به كاركرد طولاني در شرايط بالا تر از سرعت نامي كه در عملكرد الکتروموتور پيش بيني شده است، بهتر است از موتور هاي مجهز به كاسه نمد Oil Seal‌ استفاده نشود،‌ زيرا كاسه نمد باعث استحكاك در شافت موتور شده و مخصوصا در سرعت بالاتر از سرعت نامي، اين اصطحكاك موجب افزايش دماي موتور و صدمه ديدن سيم پيچ استاتور و از طرفي كاهش خاصيت مغناطيسي روتور،‌ كاهش گشتاور و عمر مفيد موتور خواهد شد.

کاتالوگ سرو موتور

لیست قیمت سرو موتور

کاتالوگ الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

دیدگاهتان را بنویسید