6- نحوه گرفتن فيدبك انكودر موتور از درایو

در سري سرو درايو هاي ProNet از چند طريق مي توان فيدبك انكودر را از درايو دريافت نمود:

  1. از طريق پالس هاي خروجي اینورتر كه همزمان با دريافت پالس هاي انكودر موتور با نسبت تعيين شده از درايو كنترلر ارسال مي شود.
  2. از طريق شبكه ProfiBus ، ModBus ، CANopen ، EtherCAT

انتخاب هر يك از روش هاي فوق بستگي به قابليت كنترلر دارد و از آنجائيكه شبكه هايي مانند Profibus ‌نياز به استفاده از درايو با مدل خاصي مجهز به كارت Profibus‌ دارند، در صورت نياز به دريافت فيدبك انكودر از روش شبكه، بايستي در انتخاب درايو دقت لازم به عمل آيد.

کاتالوگ اینورتر

لیست قیمت اینورتر

دیدگاهتان را بنویسید