در سری سرو درایو های ProNet از چند طریق می توان فیدبک انکودر را از درایو دریافت نمود:

  1. از طریق پالس های خروجی اینورتر که همزمان با دریافت پالس های انکودر موتور با نسبت تعیین شده از درایو کنترلر ارسال می شود.
  2. از طریق شبکه ProfiBus ، ModBus ، CANopen ، EtherCAT

انتخاب هر یک از روش های فوق بستگی به قابلیت کنترلر دارد و از آنجائیکه شبکه هایی مانند Profibus ‌نیاز به استفاده از درایو با مدل خاصی مجهز به کارت Profibus‌ دارند، در صورت نیاز به دریافت فیدبک انکودر از روش شبکه، بایستی در انتخاب درایو دقت لازم به عمل آید.

کاتالوگ اینورتر

لیست قیمت اینورتر