از دو طریق می توان به اینوتر سری ProNet رفرنس موقعیت، گشتاور و یا سرعت را اعمال نمود:
۱- از طریق ورودی های پالس و ورودی های آنالوگ که تمامی مدل های سری ProNet هر سه مد کاری (Speed ، Torque ، Position )را دارا هستند.
۲- از طریق شبکه Modbus ،Canopen ،EtherCAT‌ و Profibus
‌انتخاب هر یک از روش های فوق بستگی به قابلیت های کنترلر دارد و از آنجایی که شبکه هایی مانند Profibus‌ نیاز به استفاده از اینورتر خاصی مجهز به کارت Profibus‌ دارند، در صورت نیاز به استفاده از شبکه ، بایستی در انتخاب درایو دقت لازم به عمل آید.

کاتالوگ اینورتر

لیست قیمت اینورتر