5- نحوه اعمال رفرنس با توجه به نوع كنترلر

از دو طريق مي توان به اینوتر سري ProNet رفرنس موقعيت، گشتاور و يا سرعت را اعمال نمود:
1- از طريق ورودي هاي پالس و ورودي هاي آنالوگ كه تمامي مدل هاي سري ProNet هر سه مد كاري (Speed ، Torque ، Position )را دارا هستند.
2- از طريق شبكه Modbus ،Canopen ،EtherCAT‌ و Profibus
‌انتخاب هر يك از روش هاي فوق بستگي به قابليت هاي كنترلر دارد و از آنجایی كه شبكه هایی مانند Profibus‌ نياز به استفاده از اینورتر خاصي مجهز به كارت Profibus‌ دارند، در صورت نياز به استفاده از شبكه ، بايستي در انتخاب درايو دقت لازم به عمل آيد.

کاتالوگ اینورتر

لیست قیمت اینورتر

دیدگاهتان را بنویسید