3- ماكزيمم دقت مورد نياز در حركت سرو موتور

از ديگر پارامتر هاي مهم در انتخاب سرو موتور، پارامتر دقت موتور مي باشد. پارامتري كه در مورد دقت سرو موتور تعيين كننده و مهم است، نوع فيدبك انكودر در موتور هاي نوع سرو مي باشد. سرو موتور هاي توليدي شركت ESTUN داراي چهار نوع فيدبك (انكودر) مختلف هستند كه هر يك مي توانند براي كاربرد هاي خاصي استفاده شوند.

  1. انكودر 2500 پالس بر دور و نهايتا دقت 10000 پالس در هر دور
  2. انكودر افزايشي يا Incremental با دقت 131072 پالس بر دور
  3. انكودر مطلق يا Absolute‌ با دقت 131072 پالس بر هر دور
  4. انكودر سينوس كسينوسي (رزولور-Resolver) ‌با دقت 16380 پالس بر دور

کاتالوگ سرو موتور 

لیست قیمت سرو موتور

دیدگاهتان را بنویسید