از دیگر پارامتر های مهم در انتخاب سرو موتور، پارامتر دقت موتور می باشد. پارامتری که در مورد دقت سرو موتور تعیین کننده و مهم است، نوع فیدبک انکودر در موتور های نوع سرو می باشد. سرو موتور های تولیدی شرکت ESTUN دارای چهار نوع فیدبک (انکودر) مختلف هستند که هر یک می توانند برای کاربرد های خاصی استفاده شوند.

  1. انکودر ۲۵۰۰ پالس بر دور و نهایتا دقت ۱۰۰۰۰ پالس در هر دور
  2. انکودر افزایشی یا Incremental با دقت ۱۳۱۰۷۲ پالس بر دور
  3. انکودر مطلق یا Absolute‌ با دقت ۱۳۱۰۷۲ پالس بر هر دور
  4. انکودر سینوس کسینوسی (رزولور-Resolver) ‌با دقت ۱۶۳۸۰ پالس بر دور

کاتالوگ سرو موتور 

لیست قیمت سرو موتور