ژنراتور برق کوچک همان موتور برق است که انرژی مکانیکی بوجود آمده از سوخت های فسیلی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. که این ژنراتور ها در توان و ابعاد کوچک میباشند و توان حداکثری آنها حدود k 20 میباشد و این قابلیت را دارند که در هر مکانی که به انرژی الکتریکی نیاز هست و برق شهری هم موجود نیست به کار برده شوند.

ژنراتور برق کوچک بر اساس سوخت مصرفی به چند دسته تقسیم میشود :

– ژنراتور برق بنزینی کوچک که یکی از رایج ترین نوع ژنراتور برق میباشد و فراوانی بسیاری دارد و مناسب برای کارکرد های طولانی میباشد

– ژنراتور برق گازوئیلی کوچک

– ژنراتور برق گازسوز کوچک که سوخت آن گاز میباششد اما تنوع زیادی ندارد

اجزای تشکیل دهنده ژنراتور برق کوچک : موتور – دستگاه تولید برق متناوب – سیستم سوخت – تنظیم کننده ولتاژ – سیستم سرد سازی- سیستم روغن کاری و خروجی ها که هر کدام از این اجزا وظیفه ای را بر عهده دارند :

موتور : انرژی مکانیکی ژنراتور برق را تامین میکند

تولید برق متناوب : تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی در ژنراتور برق را بر عهده دارد
سیستم سوخت : وظیفه سوخت رسانی را برعهده دارد

تنظیم کننده ولتاژ : ولتاژ خروجی ژنراتور را تنظیم میکند

سیستم سرد سازی : قطعات و اجزای ژنراتور ممکن است در زمان کار کردن دچار افزایش دما شوند که این قطعه وظیفه خنک سازی را دارند

سیستم روغن کاری : اجزای داخلی ژنراتور بعد از کار ممکن است دچار ساییدگی شوند این قطعه از ایجاد ساییدگی جلوگیری میکند

خروجی : این قسمت برق تولید شده در ژنراتور برق را به وسایل تغذیه کننده میرساند.

قیمت های ژنراتور برق کوچک بر اساس ظرفیت خروجی و نوع سوخت مصرفی آنها محاسبه میشود. این نوع از ژنراتور برق کوچک به جای مولد برق عمل کرده و تامین برق مصرفی را در شرایط غیر نرمال که به برق شهری دسترسی نداریم برعهده دارد.