دسته بندی انواع ژنراتور برق کوچک بر اساس سوخت

ژنراتور برق کوچک

ژنراتور برق کوچک همان موتور برق است که انرژی مکانیکی بوجود آمده از سوخت های فسیلی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. که این ژنراتور ها در توان و ابعاد کوچک میباشند و توان حداکثری آنها حدود k 20 میباشد و این قابلیت را دارند که در هر مکانی که به انرژی الکتریکی نیاز هست و برق شهری هم موجود نیست به کار برده شوند.

ژنراتور برق کوچک بر اساس سوخت مصرفی به چند دسته تقسیم میشود :

– ژنراتور برق بنزینی کوچک که یکی از رایج ترین نوع ژنراتور برق میباشد و فراوانی بسیاری دارد و مناسب برای کارکرد های طولانی میباشد

– ژنراتور برق گازوئیلی کوچک

– ژنراتور برق گازسوز کوچک که سوخت آن گاز میباششد اما تنوع زیادی ندارد

اجزای تشکیل دهنده ژنراتور برق کوچک : موتور – دستگاه تولید برق متناوب – سیستم سوخت – تنظیم کننده ولتاژ – سیستم سرد سازی- سیستم روغن کاری و خروجی ها که هر کدام از این اجزا وظیفه ای را بر عهده دارند :

موتور : انرژی مکانیکی ژنراتور برق را تامین میکند

تولید برق متناوب : تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی در ژنراتور برق را بر عهده دارد
سیستم سوخت : وظیفه سوخت رسانی را برعهده دارد

تنظیم کننده ولتاژ : ولتاژ خروجی ژنراتور را تنظیم میکند

سیستم سرد سازی : قطعات و اجزای ژنراتور ممکن است در زمان کار کردن دچار افزایش دما شوند که این قطعه وظیفه خنک سازی را دارند

سیستم روغن کاری : اجزای داخلی ژنراتور بعد از کار ممکن است دچار ساییدگی شوند این قطعه از ایجاد ساییدگی جلوگیری میکند

خروجی : این قسمت برق تولید شده در ژنراتور برق را به وسایل تغذیه کننده میرساند.

قیمت های ژنراتور برق کوچک بر اساس ظرفیت خروجی و نوع سوخت مصرفی آنها محاسبه میشود. این نوع از ژنراتور برق کوچک به جای مولد برق عمل کرده و تامین برق مصرفی را در شرایط غیر نرمال که به برق شهری دسترسی نداریم برعهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید