الکتروموتور های پله ای با وجود اینکه یکی از نیرومندترین و قوی ترین محصولات برای به کنترل حرکت هستند اما دارای برخی نواقص هستند .

رزونانس در تمام الکتروموتور های پله ای وجود دارد که این اطمینان را به شما می دهند که از جابجایی نواحی مزاحم جلوگیری کنند . رزونانس را نمی توان از این محصول حذف کرد ولی می توان فرایند آن را کنترل کرد .

اما اگر الکتروموتور های پله ای دچار رزونانس شوند چه کاری می توان انجام داد ؟

ما باید بدانیم که رزونانس چگونه ایجاد می شود تا بتوانیم راه حل های کاهش رزونانس را بیابیم .

برای پله به پله ای که موتور طی می کند ، یک نقطه رزونانس وجود دارد . قبل از توقف آن روتر یک نوسان جدید انجام می دهد که اصطلاحا به آن زمان نشست می گویند . در هر پله یک نوسان وجود دارد که ایجاد نوسان در موتور می کند . با تشدید این نوسان ها ایجاد وابستگی بین کشتاور و اینرسی حاصل می شود . بنابراین مهندسین برای طراحی موتور سعی در طراحی موتور هایی دارند که فرکانس رزونانس کمتری ایجاد نمایند.

راه حل های رایجی برای اصلاح این فرایند وجود دارد برای مثال تغییر میزان ولتاژ و جریان برق ، تغییر اینرسی و یا تغییر تفکیک پذیری پله بالاتر که رزونانس پله را شیفت می دهد .

تغییر دمپر

اینرسی اضافی بر روی شفت موتور را می توان با تغییر دمپر های نصب شده در انتهای موتور ایجاد کرد . این کار باعث انتقال فرکانس رزونانس به پله بالاتر می شود .

تغییر فرکانس

با تغییر فرکانس رزونانس نقطه رزونانس به پله پایین تر شیفت می کند که این کار سرعت و میزان لرزش را به طور چشمگیری کاهش می دهد . همچنین در برخی موارد باعث کاهش رزونانس میخی در سراسر سرعت الکتروموتور شده است .

نصب دمپر

برای کاهش رزونانس می توان یک دمپر را به قسمت انتهایی موتور نصب نمود البته این نکته نیز شایان ذکر است که علی رغم کوچک بودن اغلب دمپر ها و اشغال فضای اندک گاها برخی موتور ها فضا یا قسمت اضافه ای جهت نصب دمپر ندارند.

برخی موتور های بزرگتر که فضای اضافی جهت نصب دمپر دارند کاربر به دو علت تمایل کافی برای نصب دمپر ندارد

۱- پرداخت هزینه اضافه جهت نصب

۲- کاهش زیبایی ظاهری موتور، از این رو پیشنهاد می شود کاربران از موتور و یا سیستم هایی استفاده کنند که دارای دمپر داخلی باشد.