طريقه راه اندازي موتور هاي AC‌ سه فاز توسط برق تك فاز

طريقه راه اندازي موتور هاي AC‌ سه فاز توسط برق تك فاز
بسيار پيش آمده كه موتور سه فازي داراي كاربري سبك در اختيار ما مي باشد، ولي به دليل اتصال به شبكه تك فاز استفاده از اين نوع موتور امكانپذير نمي باشد . در اين حالت مي توان با استفاده از يك خازن نوع روغني (بدليل حضور استفاده مستمر در مدار) موتور سه فاز را در شبكه برق تك فاز راه اندازي كرد . البته به دليل اينكه قدرت موتور در اين شبكه به 70 تا 80 درصد قدرت نامي موتور مي رسد، از اين روش صرفا در الكتروموتور هاي  تا توان 1 كيلوات استفاده مي شود . مقدار اين خازن براي هر كيلووات در شبكه برق تك فاز برابر 70 ميكرو فاراد در نظر گرفته مي شود.

طریقه ی نصب   خازن

3 phase in single star  

 

 3 phase in single delta

نكته: فاز و نول 180 درجه اختلاف فاز دارند

برای تغییر جهت چرخش الکتروموتور در اين حالت کافی است جای فاز و نول در دو طرف خازن عوض شود.

کاتالوگ الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

دیدگاهتان را بنویسید